Kontakt

Menighetskontoret holder til i Kirken i Dalens lokaler i Sarons Dal. Inngang på nordsida. 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en avtale. Du kan også spørre etter oss i resepsjonen i Troens Bevis. 

 

Det er bare å ringe, selv om vi ikke er på kontoret. 

Postadressen vår er:

Kirken i Dalen

Saronsdalvegen 4,

4480 Kvinesdal

Tlf: 906 44 081

E-post: post@kirkenidalen.no

 

Lederskap: 

Rune Svindland

Rune Edvardsen

Bente Takhre 

Tønnes Tagholdt

Powered by Cornerstone